อนุทิน 153093 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

คุณประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรต่างการการเก็บรักษาการดูแลเก็บผลผลิตและการส่งออก

เขียน 30 Jun 2017 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)