อนุทิน 153092 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษาวิธีการทำสบู่ฟักข้าวและศึกษาวิธีการเรียนรู้จากฟักข้าวนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง


เขียน 30 Jun 2017 @ 21:50 ()


ความเห็น (0)