อนุทิน 153085 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้คือ

Mastering Julia

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


Julia เป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีการคำนวณแบบ numerical method

สามารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Julia ได้ ที่นี่


เขียน 30 Jun 2017 @ 08:25 ()

คำสำคัญ (Tags) #mastering#PacktPub Free-Learning Ebook#Juliaความเห็น (0)