อนุทิน 15308 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จัดการเรื่องโครงสร้างคณะทำงานเว็บทำงานเสร็จแล้ว (ตั้งโครงให้เห็นภาพและภาระงาน)

เหลือเรื่องสรุปงานเกี่ยวกับ content กับ IA ให้อ.จัน และเรื่องแผนการทดสอบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)