อนุทิน 15308 - มะปรางเปรี้ยว

จัดการเรื่องโครงสร้างคณะทำงานเว็บทำงานเสร็จแล้ว (ตั้งโครงให้เห็นภาพและภาระงาน)

เหลือเรื่องสรุปงานเกี่ยวกับ content กับ IA ให้อ.จัน และเรื่องแผนการทดสอบ

เขียน 14 Jul 2008 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)