อนุทิน 153063 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

28 มิถุนายน 2560

09.05-12.37น. พิมพ์งานเอกสารให้พี่เลี้ยงที่สำนักงานเรื่องการทำ Swot ชุมชนแต่ละชุมชน

13.40-17.20น. ร่วมจัดสถานที่จัดงานกีฬาสีในสำนักงาน ลงเล่นเกมส์ และตีกลองอย่างสนุกสนานความเห็น (0)