อนุทิน 153057 - พีรวัศ กี่ศิริ

(บันทึกสั้นๆถึงเพื่อนเลือดเนื้อเชื้อไขอัฟริกัน คุณเดกิ้นไม่ใช่ผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับ เพียงแต่เชื่อมโยงของการเป็นชาวอัฟริกันเท่านั้น เกรงเพื่อนๆจะอ่านเร็วๆแล้วเข้าใจผิดว่าผมเขียนถึงผู้ได้รับรางวัล)


Hello Dakin Da,


Have you seen this news? I am so surprised that my son sent it to me. I think last two sentences in the news has inspired him.


..."I know that in order to create opportunities for the several tens of millions of young people in rural Africa today we have to make agriculture a business.

"For me it's not a job. It's my mission."


You always inspire him too. Thanks and miss you.


Regards,

AJPเขียน 29 Jun 2017 @ 08:08 ()


ความเห็น (0)