อนุทิน 153053 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

28มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-13:00น. ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 28 Jun 2017 @ 22:28 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 14:11, ()


ความเห็น (0)