อนุทิน 153050 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 7:30-9:30 เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน กาญจนบุรี

13:00 น. ไปดูการทำไผ่ตรงแปรรูป น้ำชาจากไผ่ แป้งไผ่


เวลา 14:00-16-30 ร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกชมรมคนรักในหลวง

เขียน 28 Jun 2017 @ 22:27 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 13:44, ()


ความเห็น (0)