อนุทิน 153038 - วาสนา ไชยนาค

27 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-12.00น. ลงชุมชนเพื่อหาข้อมูลประเด็นที่ตัวเองทำ
เวลา13.00-16.00น. จัดเวทีประชาคมให้ความรู้กับชาวบ้าน

เขียน 28 Jun 2017 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)