อนุทิน 153035 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 28มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ


ได้ช่วยกลุ่มผู้สูงอายุจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายในบรมศพ

เขียน 28 Jun 2017 @ 20:20 ()


ความเห็น (0)