อนุทิน 153034 - อนุกูล พูลมาตย์

วันที่ 28/6/2560

เวลา 09.00ได้ไปดูน้ำหมักที่สำเร็จแล้ว และเวลา 12.30 ได้นั่งตัดต่องาน

ความเห็น (0)