อนุทิน 153029 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-13:00น. ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 28 Jun 2017 @ 19:51 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:22, ()


ความเห็น (0)