อนุทิน 153022 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

27/06/60


การประชุมกรรมการชุมชนทั้งหมดอ่ะ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้วย หน.ฝ่ายทุกฝ่าย

นำโดยนายธนกร ไชยศรี

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม

กล่าวเนื้อหาโดยตามนโยบายของรัฐบาล

และตามด้วยนโยบายของสำนักงานเขตหนองแขม 4.0

เช่ายาเสพติดและปัญหาคนให้ชุมชน
นางสาว พัสตราภรณ์ ชูพลายความเห็น (0)