อนุทิน 153017 - เพชรน้ำหนึ่ง

-27/06/60

-แจกต้นพันธุ์ไม้ผลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

-เป้าหมายการเข้าร่วมโครงการมีไม่มากนัก เพราะจำกัดด้วยงบประมาณดำเนินการ

-แต่มุ่งเป้าเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเดินตามรอยพ่อหลวง

-หลังจากนี้จะลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตรของผู้เข้าร่วมโครงการ

-แล้วจะเก็บเอาภาพและเรื่องราวมาบันทึกให้ได้ติดตามอ่านกันนะคร้าบ...

เขียน 28 Jun 2017 @ 10:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #เกษตรทฤษฎีใหม่ความเห็น (0)