อนุทิน 153006 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:00-16:00น. ไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ บ้านสิงห์

เขียน 27 Jun 2017 @ 21:26 () แก้ไข 12 Jul 2017 @ 23:37, ()


ความเห็น (0)