อนุทิน 152995 - อนุกูล พูลมาตย์

วันที่ 27/6/2560

เวลา 08.30ได้จัดเวทีประชาคมครั้งที่ 2 ได้เสนอประเด็นเรื่องน้ำหมัก EM และเวลา10.00 ได้ทำดอกไม้จันทน์
ความเห็น (0)