อนุทิน 152993 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๔๑๓|

"ทบทวนสัปดาห์ที่ ๒"

เข้าสอนหมู่เรียนแรกในสัปดาห์ที่ ๒

เป็นกระบวนการในการทบทวนตนเอง

ในเรื่อง "มาเรียนหนังสือไปทำไม"

เข้ากระบวนการพอใช้ได้ แต่ตอนสรุป

ยังติด ๆ ขัด ๆ อยู่ ...

ยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในอีก ๓ หมู่เรียน

เขียน 27 Jun 2017 @ 14:50 ()

คำสำคัญ (Tags) #การเรียนการสอน#ทบทวนความเห็น (1)

เป็นกำลังใจให้นะครับครู..สู้ๆ ครับ