อนุทิน 152989 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

วันที่26/06/2560

เดินขบวนวันยาเสพติดโลกปี2560

นำโดย นายธนกร ไชยศรี

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม 

ตามนโยบาลของรัฐบาล หนองแขม 4.0

และแต่ละชุมชนในเขตปกครองของสำนักงานเขตหนองแขมความเห็น (0)