อนุทิน 152972 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-12:00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 26 Jun 2017 @ 18:48 () แก้ไข 13 Jul 2017 @ 18:25, ()


ความเห็น (0)