อนุทิน 152971 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 7:30-9:30 เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน กาญจนบุรี

เวลา 10:00-13:00 น. ไปดูการทำไผ่ตรงแปรรูป น้ำชาจากไผ่ แป้งไผ่

เวลา 14:00-16-30 ร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกชมรมคนรักในหลวง

เขียน 26 Jun 2017 @ 18:48 () แก้ไข 10 Jul 2017 @ 00:56, ()


ความเห็น (0)