อนุทิน 152969 - ต้นโมกข์

man of action = ชายที่ทำอะไรทำจริง ไม่มัวแต่พูดอยู่ เช่น


John is a man of action; once he made a promise, he never break his word.


จอห์นเป็นคนที่ทำอะไรทำจริง เมื่อเขาให้สัญญาแล้วหละก็ ก็ไม่เคยผิดสัญญานั้นอีกเลย


จาก English Language Teaching Resources

เขียน 26 Jun 2017 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)