อนุทิน 152935 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 25 มิถุนายน 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


07.00น.-12.00น. ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัด กาญจนบุรี


13.00น.-17.00น ได้ไปศึกษาปุ๋ยที่ทำจากต้นไผ่

ได้ศึกษาดูงานที่ จังหวัด กาญจนบุรี

เขียน 25 Jun 2017 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)