อนุทิน 152931 - ต้นโมกข์

to be the bare bones = ข้อเท็จจริงพื้น ๆ โดยไม่มีราย


ละเอียด เช่น


Getting up early and being on time at work are the


bare bones. การตื่นแต่เช้า และการทำงานตรงเวลาเป็นข้อ


เท็จจริงพื้นฐาน


จาก English Language Teaching Resources

เขียน 25 Jun 2017 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)