อนุทิน 152929 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 24 มิถุนายน 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเวลา 15.00น.-21.30น. ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงตอนรับอาจารย์พี่เลี้ยง และปลูกต้นไม้ร่วมกัน

เขียน 25 Jun 2017 @ 18:21 ()


ความเห็น (0)