อนุทิน 152926 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 23 มิถุนายน 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


09.00น.-12.00น. ได้ถางหญ้า ปลูกต้นไม้ และจัดสถานที่ต้อนรับพี่เลี้ยง


เขียน 25 Jun 2017 @ 18:09 () แก้ไข 25 Jun 2017 @ 18:11, ()


ความเห็น (0)