อนุทิน 152924 - สัมฤทธิ์

•24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา13.30-17.00 ได้จัดทำสวน ตกแต่งสวน และจัดทำเตรียมอาหาร

2.เวลา16.00-22.00 อาจารย์พี่เลี้ยงจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารค่ำ และให้นักศึกษารายงานตัว และแสดงความคิดเห็น

เขียน 25 Jun 2017 @ 17:52 ()


ความเห็น (0)