อนุทิน 152923 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา15.30-18.00น. ทำประโยชน์ให้ศูนย์การเรียนรู้ (ตัดหญ้า)

เขียน 25 Jun 2017 @ 17:45 ()


ความเห็น (0)