อนุทิน 152899 - พัชราพร สุขศรี

22มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

หลังจากที่แช่ไว้1คืนแล้วจึงนำมาอบกะเตาอบหรือตู้อบก่อนจะอบนำมาเรียงกะตะแกงที่ใส่ไปอบนั้น


เขียน 24 Jun 2017 @ 21:58 () แก้ไข 24 Jun 2017 @ 22:03, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)