อนุทิน 152888 - ต้นโมกข์

3 ข้อสังเกตในวรรณกรรมโลกของความเป็นจริงถึงขั้นเลวร้าย (dystopia)


1. นำเสนอภาพในโลกที่เกิดจากสาเหตุสำคัญๆ 2 อย่างได้แก่


1.1 ความรุนแรงที่เกิดจากใช้เทคโนโลยีที่ผิด โลกในศตวรรษที่ 19 เป็นยุคที่มีอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเหล่านั้นเมื่อมาอยู่ในรูปของเทคโนโลยีมาเจริญในศตวรรษที่ 20-21 จนทุกๆอย่างมีพร้อมเพื่อเราทั้งหมด คนที่เขียนแนว dystopia จึงเห็นว่าหากเราพึ่ง และเพิ่มเทคโนโลยีมาเท่าใด เราก็ยิ่งไปสู่จุดจบเท่านั้น


1.2 โลกที่เกิดจากการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จโดยคนหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ลองนึกภาพว่าหากมีรัฐบาลจู่ๆเกิดขึ้นมาว่าเสื้อที่เราใส่อยู่ แตกต่างไปตามรสนิยม ก็เลยสั่งให้เราใส่เสื้อแบบเดียวกันหมด (เหมือนจีนแดง และเกาหลีเหนือ) ทำให้โอกาสในการเลือกของเราเป็นศูนย์ ก็คือไม่สามารถมีอิสรเสรีในการเลือกได้ เป็นเราจะทนได้สักกี่มากน้อย (อันนี้เป็นการสมมตินะครับ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลใดๆทั้งสิ้น 555+)


จาก พี่น้อง. Dystopian Literature ฝันร้ายในโลกจินตนาการ.

เขียน 24 Jun 2017 @ 17:54 ()


ความเห็น (0)