อนุทิน 152885 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ปีนี้แผนงานเยอะเกิน ปีหน้าน่าจะทำแผนงานลดลง

ปรากฏว่า น่าจะเพิ่มมากกว่าเดิม

ทีมงานขยันขันแข็งมาก


เขียน 24 Jun 2017 @ 17:27 () แก้ไข 24 Jun 2017 @ 17:27, ()

คำสำคัญ (Tags) #แผน นผความเห็น (0)