อนุทิน 152878 - อนุกูล พูลมาตย์

วันที่ 23/6/2560

เวลา 10.00 ได้ทำการปลอกกล้วยเล็บมือนางเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์กล้วยอบเขียน 24 Jun 2017 @ 14:14 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 17:33, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)