อนุทิน 152875 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

22 มิถุนายน 2560

08.48-13.50น. ทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก ระบายสีชุมชยสงวนคำ


15.25น.ถ่ายเอกสาร 74 ชุมชนในสำนักงานให้พี่เลี้ยงความเห็น (0)