อนุทิน 152849 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560


เวลา 08.30 น. - 11.00 น. ทำเอกสารผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสินค้า OTOP พิมพ์รายละเอียดสินค้าและนำมาใส่ตารางแยกแต่ละตัว


เวลา 13.00 น. - 16.40 น. ทำแผนที่เดินดินชุมชนสงวนคำ


น.ส.ณัฐนันท์ จีระนันท์ธนากุล 56/56 56430531ความเห็น (0)