อนุทิน 152847 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 20 มิถุนายน 2560


09.00น.-12.00น.ได้ทำปุ๋ยจุลินทรีย์หรือเรียกอีกอย่างน้ำหมักไข่เน่าเพื่อที่จะนำไปสอนชาวบ้าน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม#สาขาการพัฒนาชุเขียน 22 Jun 2017 @ 14:15 ()


ความเห็น (0)