อนุทิน 152840 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

8:50 น.-14:30 น. หาเอกสารพื้นที่เดินดินของแต่ละชุมชน (เนื่องจากวันนี้พี่เลี้ยงไม่มาจึงช่วยพี่ที่ทำงานหาเอกสาร) และช่วยทำดอกไม้จันทร์ความเห็น (0)