อนุทิน 152838 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560

9.30น.-17:00น. พูดคุยกับประธานชุมชนเก็บข้อมูลแต่ละบ้านในชุมชนสงวนคำ จำนวน170หลังคาเรือน
ความเห็น (0)