อนุทิน 152836 - กฤตเมธ ฟักเขียว

วันที่21มิถุนายน2560 ได้ทำงานแก้แผนที่เดินดินและได้ลงพื้นที่ไปดูการเพาะปลาและเลี้ยง

เขียน 22 Jun 2017 @ 10:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)