อนุทิน 152822 - สัมฤทธิ์

•21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา15.30-18.00น. ทำประโยชน์ให้ศูนย์การเรียนรู้ (ตัดหญ้า)

เขียน 21 Jun 2017 @ 21:50 ()


ความเห็น (0)