อนุทิน 152816 - ต้นโมกข์

to work like a beaver = ทำงานอย่างขันแข็ง และอดทน

เช่น Janet works like a beaver for the charity เจเน็ท

ทำงานอย่างขันแข็งและอดทนในเรื่องการกุศล

จาก English Language Teaching Resource

เขียน 21 Jun 2017 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)