อนุทิน 152815 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

21 มิถุนายน 2560

08.38-11.00น. ทำเอกสารผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสินค้า OTOP ให้พี่อ้วนพิมพ์รายละเอียดสินค้าและนำมาใส่ตารางแยกแต่ละตัว

13.02-16.40น. ทำแผนที่เดินดินชุมชนสงวนคำความเห็น (0)