อนุทิน 152811 - พ.แจ่มจำรัส

" จิตหนึ่งนั้นแหล่ะคือพุทธะ ไม่มีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีก ไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีก

มันแจ่มจ้าและไร้ตำหนิเช่นเดียวกับความว่าง คือ มันไม่มีรูปร่างหรืปรากฎการณ์ใดๆเลย

ถ้าเราใช้จิตของเราไปปรุงแต่งความคิดฝันต่างๆนั้น

เท่ากับเราทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระเสีย แล้วไปผูกพันตัวเองอยู่กับรูปธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือก

พุทธะซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้น ไม่ใช่พุทธะของความยึดมั่นถือมั่น "

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

จิตคือพุทธะ

...............

เพจธรรมะพระป่ากรรมฐาน

เขียน 21 Jun 2017 @ 13:16 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมะ#พุทธะ#หลวงปู่ดูลย์ อตุโลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คล้ายๆ หรือเหมือนกับคำสอนของฮวงโปเลยครับ