อนุทิน 152803 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 16.00-17.40น.ปลูกกล้วยในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านยายกะต


เขียน 20 Jun 2017 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)