อนุทิน 152799 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 20 Jun 2017 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)