อนุทิน 152798 - เกรียงไกร วัลย์มาลี


  • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา 10:00-12:00น. อาจารย์แตนได้มานิเทศครั้งที่

เขียน 20 Jun 2017 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)