อนุทิน 152795 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 9:00-12:30น. ได้ทำจุลินทรีย์จากไข่เน่า

เขียน 20 Jun 2017 @ 21:00 () แก้ไข 20 Jun 2017 @ 21:18, ()


ความเห็น (0)