อนุทิน 152794 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 9:00-12:30น. ได้ทำจุลินทรีย์จากไข่เน่า1.นำไข่มาตอกใส่ชาม ตีให้เข้ากัน 2.ตักไข่ใส่ขวด 1ช้อนโต๊ะ3.ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ อย่างละหน่อยปริมาณแล้วแต่เราชอบเลย ใส่มากเป็นเร็วใส่น้อยก็นานหน่อยแต่เปลือง...4.เขย่าให้เข้ากันจะได้สีแบบนี้5.ตากแดด ทิ้งไว้ 15-30วัน จะเชื้อจุลินทรีย์เดินเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีแดง

ปล.น้ำสะอาด อย่าใช้น้ำจากตุ่มที่อาจเกิดตะไคร่ จะเป็นเชื้อยาก ให้ใช้น้ำฝน น้ำดื่ม แทนเขียน 20 Jun 2017 @ 20:50 () แก้ไข 20 Jun 2017 @ 21:36, ()


ความเห็น (0)