อนุทิน 152790 - สัมฤทธิ์

•20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-11.00น. ช่วยกันทำน้ำหมักจุรินทรีย์จาก"ไข่เน่า" เพื่อนำไปแจกให้กับชาวเกษตรกรภายในชุมชน

เขียน 20 Jun 2017 @ 19:43 ()


ความเห็น (0)