อนุทิน 152787 - สัมฤทธิ์

17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา 9:00-11:00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้(เก็บเศษขยะบริเวณศูนย์)

เขียน 20 Jun 2017 @ 19:11 ()


ความเห็น (0)