อนุทิน 152786 - ต้นโมกข์

เป็นไปได้หรือที่จะสร้างระบอบที่มีแต่คนดี?

ลอกนึกถึงห้องเรียนของเรา ที่ทุกๆคนมีส่วนดีบ้างเลวบ้าง เช่นบางคนอาจรับผิดชอบในการทำการบ้าน แต่ยังเรียนไม่เก่ง บางคนก็ถนัดในการทำกิจรรมประเภทต่างๆ บางคนก็เอาแต่ทำให้ถูกระเบียบ บางคนก็สูบบุหรี่ ติดยาเสพติด ฯลฯ แล้วจู่ๆวันหนึ่งครูเดินเข้าบอกว่าต่อไปนี้ทุกๆคนต้องคิดเหมือนกัน ต้องทำเหมือนกัน ต้องกินข้างและเลิกกินพร้อมกันๆ เพื่อที่จะได้ไม่ทะเลาะกัน บางคนต้องคิดว่าวิธีคิดของอาจารย์ขัดแย้งกับความเป็นจริง เพราะแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน มีความชอบหรือถนัดแตกต่างกัน

จาก พี่น้อง. Dystopian Literature ฝันร้ายในโลกจินตนาการ. https://www.dek-d.com/writer/33569/

…………………..

เขียน 20 Jun 2017 @ 18:48 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ทุกคนแตกต่างกันตั้งแต่เกิด พ่อแม่เดียวกันยังไม่เหมือนกัน แล้วจะให้คิดเหมือนกัน ชอบเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้ โลกนี้ก็มี 2 ด้าน