อนุทิน 152783 - พัชราพร สุขศรี

19มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราบดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษาวิธีการเผาถ่านด้วยกะลามะพร้าวและวัตถุชนิดไม้หรือเศษไม้ตามสวนที่เราตัด

เขียน 20 Jun 2017 @ 15:05 () แก้ไข 20 Jun 2017 @ 15:32, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)